Ny hal – Leth Beton

I forbindelse med Leth betons’ nye hal bliver der bygget stillads til opsætning af facader samt nyt tag

Stilladset er opsat i Allround stillads på den ene langside (1.2m bred), Murerstillads på den anden langside(1.2m bred) og Rammestillads (1.2m bred) på gavlene

Tlf. 21 26 02 55
Email. eh@thystillads.dk

Erik Houmøller

Indehaver, Thy Stillads